G. Kasten/depots voor opslag van gevaarlijke stoffen